אני מאוד מודה לך מיכל על ההקשבה, ההבנה, התמיכה ,ההדרכה והקבלה.

כשאני אצלך אני מרגישה חופשייה משיפוט. מיקול